Повече за каузата

Хиляди деца отпадат от училище всяка година. Да образоваш дете е равнозначно да образоваш цяла нация, защото само образованието може да се пребори с бедността, с неравенствата и дискриминацията в обществото. УНИЦЕФ, като застъпник на правата на децата по цял свят, работи, за да може всяко дете да получи образование, да има шанс да реализира своя потенциал и да увеличи възможностите си за успех в живота.

През 2012- 2013г. УНИЦЕФ проведе задълбочено проучване с цел да се установи обхвата, предполагаемия брой и профила на децата, които не се записват в училище или отпадат  от училище, преди да са завършили основното си образование и да анализира специфичните причини и фактори за този сериозен проблем.

Като резултат от анализа се оказва, че през последните години броят на децата, които не се записват или отпадат от училище преди завършване на задължителното образование, нараства.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

  • 700 000 са децата на възраст 7-18 години в България. От тях 10 110 деца никога не са посещавали училище.
  • Почти 23 000 деца и младежи от 12 до 24 години са напуснали училище преди да завършат началното си образование.
  • 37,7 % от децата на възраст 15-19 години са напуснали училище, преди да завършат IV клас.
  • Почти 30% от младите хора до 30-годишна възраст не ходят на училище и са безработни. 
  • Хиляди хора остават без образование и формират нарастващата група на неграмотни български граждани.

(* Данните са за населението в България за лица на 7 и повече навършени години към 1.02.2011 г., които не са посещавали училище или са с незавършено начално образование. Източник НСИ, 2012 г.).

НАШЕТО РЕШЕНИЕ

На базата на проучването и анализ на причините довели до тези негативни резултати УНИЦЕФ, с подкрепата на партньори и дарители ще стартира проект, чрез който да се предложат конкретни решения за децата, както и за подобряване на политиките и програмите в образованието.

Съвместно с представители на правителството на България ще бъдат разработени мерки и програми, включващи социални и образователни елементи, които да въвеждат гъвкави възможности за ранно образование и учене и обхващане на децата, особено от уязвимите групи във форми, които стимулират тяхното когнитивно и емоционално развитие, подготвят ги по-добре за постъпване в училище и създават условия за успешно завършване на образованието.

КАК ДА ПОМОГНА?

Дари онлайн
С малък жест на добрина даряваш по-добро бъдеще на много деца.

Подкрепи усилията на УНИЦЕФ и Oриндж, за да върнем децата в класните стаи и осигурим достъп до образование за всяко дете в България.

Дари сега!

 

Дари чрез SMS

С твоя малък жест можем да постигнем много! Изпрати SMS с буква О на 1021 и дари 2 лв. в подкрепа на УНИЦЕФ. За абонатите на всички мобилни оператори ДДС и такси не се дължат.

 

Дари на каса

Дари знание на децата на България! Подкрепи усилията на УНИЦЕФ и Orange Center да върнем децата в класните стаи. Можеш да дариш на каса в магазин на Orange, като закръглиш своята сметка в полза на УНИЦЕФ или дариш сума по избор. Дарението не се облага с такси и ДДС. Всеки клиент получава касова бележка за своето дарение и има право на данъчни облекчения. За да получиш сертификат за дарението си, моля изпрати сканирана касовата бележка, име и ЕГН/БУЛСТАТ на lvasilev@unicef.org.

 

Дари чрез банков превод

Можеш да подкрепиш УНИЦЕФ и Orange center като дариш сума чрез банков превод:

Банка: Обединена Българска Банка АД
IBAN: BG75UBBS80021005971940
BIC: UBBSBGSF
В полза на: Еспо Груп ООД
Основание: "Дарение към УНИЦЕФ №..." /№ ще получиш на e-mail след регистрация/ 

Поканете повече дарители!

Споделете с Вашите приятели: