Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА В ПОЛЗА НА УНИЦЕФ България

Този уебсайт е собственост на Еспо Груп ООД – Orange center и се поддържа от Стеник Груп ООД.  Уебсайтът е създаден в рамките на партньорство между УНИЦЕФ и Еспо Груп ООД – Orange center под наслов “Всяко дете има право на образование” с цел събиране на дарения в полза на УНИЦЕФ България, чрез онлайн платформа, разработена в този уебсайт.

Достъпът до сайта и използването му са подчинени на следните „Общи условия” и на съответните му приложими закони. С посещаването и/или използването на Уебсайта вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия за използване. Преди да продължите с разглеждането на сайта, моля запознайте се с условията.

В общите условия на „този уебсайт” се разбира сайтът на Еспо Груп ООД (Orange center), който може да съдържа връзки и към други сайтове, в частност и връзки към сайта на УНИЦЕФ България.

Уебсайтът съдържа много елементи, които са защитени от националните, европейски и международни закони за авторски и други права на интелектуална собственост, като например (но без ограничаване до изброените) търговски марки, търговски наименования, логотипи, снимки, видео, музика, текстове и графичния дизайн на Уебсайта (наричани по-нататък Съдържание).

 

 • ОГРАНИЧЕНИЯ – Нито една част от този уебсайт не може да бъде копирана по електронен или друг начин. Възпроизвеждането на която и да е част от Уебсайта е изрично забранено. Еспо Груп ООД (Orange center) ви позволява да използвате Уебсайта и Съдържанието му единствено за персонални дарителски и информационни цели, при положение, че спазвате всички указания за авторски права и забранява използването на Уебсайта и Съдържанието му за всякакви търговски цели. 
  Този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Препратките към външни уебсайтове са поставени единствено за ваше улеснение и Еспо Груп ООД (Orange center) не носи отговорност за собствениците и операторите на тези уебсайтове или за услуги, предлагани на тях, нито за съдържанието им.

 

 • ЗЛОУПОТРЕБА – Използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация информация и/или софтуера, който контролира функционирането и, е строго забранено.

 

 • ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ – Използването на всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начи чрез Уебсайта, е по ваше усмотрение и на ваша отговорност.

 

 • ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – Еспо Груп ООД (Orange center) обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите на Уебсайта, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни.

 

 • ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ –  Всяко посещение на Уебсайта автоматично се записва от нашите сървъри и се анализират техническите данни – IP адрес, информация за интернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме дали Уебсайтът е лесно използваем с цел да подобрим съдържанието и да го направим по-удобен за ползване, съобразено с целта на Уебсайта. Ние използваме предоставените от вас  лични данни единствено ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от вас доброволно и съзнателно, например с цел онлайн дарения и абонамент за електронен бюлетин.

 

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – с предоставяне на Вашите лични данни в Уебсайта, вие декларирате, че: 

 • Предоставяте личните си данни доброволно и по собствено желание;
 • Давате съгласие предоставените от вас лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Еспо Груп ООД, съгласно настоящите условия и разпоредбите на българското законодателство;
 • Давате вашето съгласие да получавате съобщения по електронна поща от Еспо Груо ООД (Orange center) и УНИЦЕФ България относнно текущи кампании, включително организирането на бъдещи такива, както и начините на изразходване на дарените средства;
 • Съгласявате се името Ви да бъде публиквано в секция "Нашите дарители" на настоящия уебсайт.

 

СИСТЕМИ ЗА ОНЛАЙН РАЗПЛАЩАНИЯ


1. ОББ Виртуален ПОС терминал -
Дарения, постъпили през виртуалния ПОС терминал на ОББ не се облагат с базови такси.

2. ePay.bg - Всеки потребител на Уебсайта може да направи дарение през системата на ePay.bg с такса 1% от дарената сума.

3. EasyPay - без допълнителни такси при дарения в брой на каса на Easypay!

4. PayPal

 • Без такса, когато плащането идва от Виртуална PayPal сметка.
 • Когат парите постъпват от дебитна или кредитна – такса 3.4% + €0.35 EUR.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Финансовата информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни на Еспо Груп ООД (Orange center), а се предава директно към системите за онлайн разплащания, използвани в Уебсайта. След завършване на регистрацията в специализираната секция на Уебсайта за дарения, заявената сума за  дарение се превежда автоматично към сметката на Еспо Груп ООД (Orange center) в полза на УНИЦЕФ България. Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащане на ePay.bg, EasyPay, PayPal и т.н.

 

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА

Еспо Груп ООД (Orange center) може периодично да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички подобни изменения и поправки и следователно е необходимо да посещавате периодично този уебсайт, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за използване.

 • Еспо Груп ООД (Orange center) може по всяко време да променя формата и съдържанието на Уебсайта;
 • Еспо Груп ООД (Orange center) може по всяко време да спре функционирането на уебсайта с цел подновяване на съдържанието или по друга причина;
 • Еспо Груп ООД (Orange center) си запазва правото да прекрати достъп до Уебсайта по всяко време без предизвестие.

 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Страните ще полагат всички усилия, за да разрешат всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия по взаимно съгласие. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящите Общи условия, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори и консултации. Ако такива не бъдат постигнати в срок от 60 (шестдесет) дни след получаване на искането на някоя от страните за разрешаване на спора по взаимно съгласие, спорът ще бъде отнесен за разрешение към местното законодателство.

Поканете повече дарители!

Споделете с Вашите приятели: